சனி, 2 ஜூன், 2018

திராவிடம் விளக்க இணைய பக்கங்கள்

[1/6, முற்பகல் 8:41] ‪+91 94890 67000‬: தமிழ்நாடு என்றால்திராவிடமே:
நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு  ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/hSQvmV

திராவிட சரித்திரம்:
நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/gSUacA

திராவிட நாட்டின்  எல்லை சரித்திரம் கூறும்  உண்மை:
நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு: ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/LcXs7V

திராவிடம்: நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/1z8R4j

திரு இடம்  திராவிடமாக மாறியது:
நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு  ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/w4si3U

திராவிடர் சமயம்:
நூல் - தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
https://goo.gl/9M1KUo
[1/6, முற்பகல் 8:57] ‪+91 94890 67000‬: திராவிடம் என்பது வரலாற்றுச் சொல்: ஆதாரக் குவியல் - 1
https://periyariam.blogspot.com/2017/07/1_17.html?m=1

திராவிடம் என்பது வரலாற்றுச் சொல்: ஆதாரக் குவியல் - 2
https://periyariam.blogspot.com/2017/08/2.html?m=1

திராவிடம் என்பது என்ன?
நூல் : பார்ப்பனர்புரட்டுக்குப் பதிலடி
ஆசிரியர் : கவிஞர்கலி.பூங்குன்றன்
https://goo.gl/uamsR6

திராவிடம் என்பது என்ன?
நூல் : பார்ப்பனர்புரட்டுக்குப் பதிலடி
ஆசிரியர் : கவிஞர்கலி.பூங்குன்றன்
https://goo.gl/2JyevR

திராவிடர் யார்?திராவிடநாடு என்பது எது?
நூல் : ஆரிய மாயை
ஆசிரியர் - அறிஞர் அண்ணா
https://goo.gl/8pBd7F