திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2016

யூதர்கள் ஆரியர்களே!

மகாராட்டிரத்தில் பிஜேபி ஆட்சி யூதர்களை சிறுபான்மையினர் என்று கூறி இடஒதுக்கீடு கொடுக்கிறது காரணம் என்ன?
ஆரியர்கள் என்பவர்கள் பெர்சியா (ஈரான்) நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். ஆரிய மொழி என்பது இந்திய-_பெர்சிய  மொழியாகும்.  இம்மொழி யானது சமஸ்கிருதம் என்று பெரிதும் சொல்லப்படுகின்றது  இதைப்பற்றி பெர்சிய நாட்டின் வரலாறு மற்றும் இலக்கியங்களில் விரிவாகப் படிக்கலாம். ஆரிய என்பதே ஈரான் என பின்பு திரிந்தது   பாரசீக மன்னன் "தரியு" தானோர் ஆரிய வம்சத்தில் வந்தவன் என கல்வெட்டில் பதித்தான்.
ஆரியர்கள் ரிக் என்னும் வேதத்தில் சொல்லியபடி "அக்கினி", "மழை", "காற்று", "குதிரை", "சூரியன்" என இயற்கை வழிபாடுகளை உடையவர்களாகவே இருந்தனர். பலிகொடுப்பது போன்ற பழக்கங்கள்  "யூதர்கள்" மற்றும் "ஆரியர் களின்" கலாச்சார பாதிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் முதன்முதலில் பாவம் செய்தவன் பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது பைபிளில்தான்,  ஆரியர்கள் என்ப வர்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே பெர்சியாவில் இருந்தனர்.
பார்ப்பனர்கள்
ஆரியர்களா? யூதர்களா? 
பார்ப்பனர்கள் ஆரியர்கள் என்ப தற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது? எதைக்கொண்டு அவர்களை ஆரியர் என்பது?யூதர்களது புராதன மொழி யாகிய எபிரேய மொழியில்  எல்  என்பது கடவுள் என்ற பொருள் கொண்டது. இயேசு (தெய்வ குமாரன்) மனுஷ குமாரனாக அவதரிப்பார் என்பது எபிரேய மொழியில் எழுதப் பட்ட பழைய ஏற்பாடு சொல்லுகிறதும் உலகம் அறிந்த விஷயமல்லவா? பழைய ஏற்பாட்டின்படி  ஜெஹேவா பிரதான மான ஒரே கடவுளல்லவா?இந்து மதத்துக்கும் யூதர் நாகரிகத்துக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருப்பதிலிருந்து இந்து மதத்தின் ஆதீனகாரர்களான பார்ப் பனர்கள், யூதர்கள் தான் என்று யூகிக்க இடமில்லையா? எருசலேம் தேவாலய மும் இந்து கோவில்களும் சுற்றுப் பிரகாரம், தெப்பக்குளம், கொடிமரம், மண்டபம், மூலஸ்தானம், தூபம், பூசை முதலிய விஷயங்களில் ஒன்றுபட்டிருக் கின்றன.
பாலஸ்தீன நாட்டில் பிரதான புருஷர்களை தெய்வமாக கொண்டா டும் வழக்கம் இருக்கிறது. இந்தியாவிலும் பிரதான புருஷர்களை தெய்வமாக கொண்டாடும் வழக்கம் இருக்கிறது. ஆகையால் இவ்வழக்கம் அங்கிருந்து தானே வந்திருக்கவேண்டும்? யூதர்களின் ஜஹேவா இந்துக்களின் சிவா என மருவி இருக்கலாமல்லவா?எல் என்ற எபிரேய பதம், வேல் என்று மருவி இருக்காதா? யேசு பிறப்பார் என்ற யூத ஏற்பாடுப்படி பிறந்த பிள்ளையே தான் குமாரக்கடவுள் பிறப்பார் என்ற ஏற்பாட்டுபின் ஏற்பட்டதாகாதா? பிள்ளையார் கோவிலிலுள்ள நாகம் அரசமரம் வேம்பு முதலியவற்றிற்கும் முறையே ஏதேன் சர்ப்பத்திற்கும் தேவதாரு மரத்துக்கும் நன்மை தீமை அறியும் மரத்துக்கும் ஒற்றுமை இல்லையா?இவ்வொற்றுமைகள் எப்படி ஏற்பட்டிருக்க முடியும்?
யூதர்கள் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவர்கள் என்பதற்கும் பார்ப் பனர்கள் கடவுள் முகத்திலிருந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? யூதர்கள் தீபதூபம் காட்டி மணியடிக்கின்றார்கள் என்ப தற்கும் பார்ப்பனர்கள் அதே மாதிரி அர்ச்சகர் என்பதற்கும் ஒற்றுமை இல்லையா?
யூதர்கள் மற்ற ஜாதியாரோடு கலந்து கொள்ளாமல் ஒதுக்கி நிற்பவர்கள் என்பதற்கும், பார்ப்பனர்கள் மற்ற ஜாதியாரோடு கலந்துகொள்ளாமல் ஒதுங்கி நிற்பதற்கும் ஒற்றுமை இல் லையா?யூதர்களுக்கு குடியிருக்க குறிப் பிட்ட நாடு இல்லை நாட்டுப்பற்றும் இல்லை, என்பதற்கும் பார்ப்பனர்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஊர் இல்லை என்பதற்கும் நாட்டுப்பற்று இல்லை என்பதற்கும் ஒற்றுமை இருக்கிறதா? இல்லையா?
யூதர்கள், தங்கள் சுகந்தேடுவதும் எப்படியாவது சரீரப்பாடுபடாமல் பொருள் தேடியலைவதுமான குணம் கொண்டவர்கள் என்பதற்கும் பார்ப் பனர்கள் தங்கள் சுயநலமும் எப்படியா வது பாடுபடாமல் பொருள்தேடி அலை கிறவர்கள் என்பதற்கும் பொருத்தம் சரியாக இல்லையா?
யூதர்கள் சிறிதும் தங்களைத் தவிர வேறு எதிலும் பொறுப்பு இல்லாமல் எப்படி யாவது ஆளுகிறவர்களை சுவாதீனம் செய்து கொண்டு ஆளுவதில் கலந்து கொண்டு தந்திரங்கள் செய்து மற்ற குடிகளை வாட்டி வதக்கி உயிர்வாங்க வாழுகிறவர்கள் என்பதற்கும் பார்ப் பனர்களும் சிறிதும் பொறுப்பு இல்லாமல் எப்படியாவது ஆளுகிறவர் களை சுவாதீனம் செய்து கொண்டு ஆட்சியில் புகுந்து ஆதிக்கம் செலுத்தப் பார்க்கிறவர்கள் என்பதற்கும் சரியான பொருத்தம் இல்லையா?
யூதர்கள் கதைகளும் சித்தாந்தங்களும் பகுத்தறிவுக்கு முரணான கற்பனைகள் என்பது போலவே பார்ப்பனர்களின் புராணங்களும் அவர்களது சித்தாந்தங் களும் போதனைகளும் பகுத்தறிவுக்கு முரணானதாக இருப்பதும் மிக மிக பொருத்தமானதாக இருக்கிறதா இல்லையா?
யூதர்கள் வீரங்கொண்டு மக்களை ஆளாமல் வகுப்பு வாதத்தாலும் மற்றும் பிரிவினைகளாலும் பிரித்து வைப்பதில் கைதேர்ந்தவர்கள் போலவே பார்ப் பனர்களும் இருப்பதால் இருவரும் ஒரே வகுப்பினர் என்று சொல்ல இடமிருக் கிறதா இல்லையா?வடிவத்திலும் நிறத் திலும் யூதர்களும் பார்ப்பனர்களும் ஒன்றுபோல் இல்லையா?
இந்த பார்ப்பனர்களை ஆரியர்கள் என்பதை விட யூதர்கள் என்பது பொருத் தமாக இல்லையா?ஆகவே இப்பொருத் தங்களை சரியானபடி கவனித்து ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்து பார்ப்பனர்கள் யூதர்களா அல்லவா என்பதை தெரி விக்கும்படி ஆராய்ச்சியாளர்களை வேண் டிக் கொள்ளுகிறேன்.
‘குடிஅரசு’  கட்டுரை  20.03.1938
விடுதலை ஞாயிறு மலர், 9.7.16

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக